Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodla jsem něco napsat o této vědě.Vidím kolik je případů,těžkých,vidím  v novinách každou chvíli že lidi nezvládli depresi,vzali si život.Vím jak těžké je když jste v depresi,když to nevzládáte...já samotná v depresi nejsem, ale moje okolí,rodina tohle zažila a proto chci pomáhat jim,rodině přátelům ale i jiným lidem který to potřebují.Setkávám se s případy v lkterých člověk ani neví proč je v depresi,nezvládá to hlava.vVidím případy kdy je člověk ze ztráty blízkého na dně,že si chce vzít i  život a proto když je to kdokoli,kdokoli potřebuje pomoct snažím se pomoct.Věřím že posmrtný život existuje,věřím že se někde zase setkáme s tím koho jsme stratily.Chci pomáhat,okolí mi říká že mám dar tak si říkám musím ho využít,k čemu by mi byl když nikomu nepomůžu?proto jsem se rozhodla že napíšu o psycholigii o případech aby, kdo to potřebuje si mohl kdykoliv přečíst případy ketré se staly a které se pořád dějou aby věděl že ho máaspoň jeden člověk na světě rád a že by potom trpěl.


 

Tak tedy co je to psycholigie

Psychologie je věda,která studuje lidské chování,duševní procesy a tělesné prožívání,včetně jejich vztahů a interakcí.Psychologii od počátku provází spor o její přírodovědnou anebo duchovědnou podstatu.


Základní psychologické discoplíny

Mají nejobecnější charakter,teoritecké

obecná psycholigie

přináší obecné poznatky o psychice člověka,studuje chování,motivaci i prožívání,má význam při zpracování základních teoretických otázek

psychologická metodologie

řeší problémy,které souvisí s pochopením metodoligických přístup(výzkumných projektů a teorií) a jejich užití v psycholigii.

dějiny psycholigie

vývoj psychologického myšlení během času od nejstarších dob.

sociální psychologie

zabývá se vlivem společenských faktorů a vzájemné společenské interakce a lidskou psychiku

psychopatologie

zájem o změny(chorobné) psychických jevů, které vychází z různých příčin(společenských,neuroligických,endokrinologických,etc.)

psychologie osobnosti

struktura,vývoj a dynamika osobnosti.

vývojová psychologie

 Studuje fylogenetický(dějiny lidstva) i intogenetický(život jednotlivce) vývoj  lidské psychiky,sleduje změny psychiky od početí do smrti.

biologická psychologie

zkoumá vzájemné vztahy mezi tělesnými a psychickými procesy.

 psychologie životního prostředí

 (také enviromentální psychologie) - zaměřují se na vzájemné vztahy mezi životnímprostředí,lidským vnímáním,chováním a prožívání.


Aplikované

Zkoumají psychické jevy,které projevují v souvislosti s určitou praxí, podávají však jen obecnější poučky,které je nutno užít(aplikovat).Oborů aplikované psychologie je velké množství, dalo by se říci,že na skoro každý obor lidské činnosti by šla použít aplikovaná psychologie.Zde jsou jen některé.

kognitovní psychologie

zkoumá způsob vnímání a zpracování informací dodány smyslovými orgány.

forenzí (soudní) psychologie

 

 zájem o chování a prožívání lidí v situacích regulovaných právem(např.:přístup k výslechu svědků).

poradenská psychologie

napomáhá v lepší orientaci při složitějších životníích situací, vychází z lepšího poznání sebe sama,usiluje o optimalizování osobnosti.

klinická psychologie

stará se o diagnózu,terapii i prevenci duševních poruch a chorob,zabývá se vztahem lékaře a pacienta,pacienta k nemocnici.

 

 pedagogická psychologie

 

inženýrská psychologie

zabývá se konstrukcí strojů a strojních zařízení ve vztahu s člověkem.

psychologie práce

otázky bezpečnosti práci,pracovní kolektiv,studuje vliv pracovního prostředí na jeho výkon

vojenská psychologie

zabývá se podmínkami výcviku vojáků,interpersonální vztahy v armádě,zkoumá odolnost vůči zátěži v podmínkách válečných konfliktů,potažmo chování celých vojsk(armád)na bitevním poli,matení nepřítele,diverzace a jejich psychologické dopady na civilní obyvatelstvo.

psychologie reklamy

efektivita jednotlivých druhů reklam,užití barev,log a a značek a jejich pusobení na koncového uživatela (zákazníka)

 psychologie trhu

výzkum trhů,rozhodování spotřebitelů,souvisí s psychologie reklamy

psychologie sportu

zabývá se tréninkem,psychyky na výkonnost sportovce, osobností trenéra apod.

psychologie střetnutí

střetnutí dvou,nebo více protikladných tendencí či sil,usilující o tutéž věc s přibližně stejnou motivační valencí,bývá doprovázena emočními i pocitovými věmy.

lékařská psychologie

¨zabývá se působem lékařská péče na psychyku pacienta.

politická psychologie

zabývá se mimo jiné umění,vyjednávat řešit konflikty.

kosmická psychologie

kosmonaut a psychologie, psychologická podpora při dlouhodobých vesmírných projektech.Dlouhé odloučení člověka s ostatním světem a lidem, problémy samoty,vypořádání s se snebezpečím atd.......

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář