Jdi na obsah Jdi na menu
 


Parapsychologie část 2.-spánek 1

10. 12. 2009

Výše dimenzionální hladiny univerzálního duševna nejsou pomocí našich smyslů dosažitelné, přestože představují náš duševní domov. Je tedy zcela pochopi­telné, že se tam naše podvědomí, které k nim má pří­stup během spánku, zdržuje.

Každou noc se opakuje tato hra: Lidé se odeberou ke spánku, vědomí se uloží ke klidu a podvědomí, kte­ré v noci pracuje, je vysláno pomocí jemných senzorů na výzkum jiných sfér bytí. Jeho výšedimenzionální si­lové pole se uvolní od nízkodimenzionálního hrubo-hmotného těla, aby se v multidimenzionálním prosto­ru univerza nabilo energií. Přitom dochází k duševní i tělesné regeneraci, což je pro nás už samozřejmé. Při procitnutí ze zdravého spánku jsou naše myšlenky ponejvíce jasné a čisté. Nabízí se řešení problémů, kte­ré jsme během dne marně hledali, protože naše vlast­ní vědomí působí jako závěrný filtr neprostupný pro tvůrčí myšlenky. Poněvadž fyzické a psychické tělo tvoří jeden celek, je znatelná mimořádně důležitá role zdra­vého spánku. Žádný lék nemůže nahradit proces nabi­tí se multidimenzionální energií, životodárnou ener­gií pro lidské tělo. Tento proces ve spánku ovlivňuje celé naše pozemské bytí. Spánek je záchrannou brz­dou vědomí, působí regulačně a regeneračně. Jeho ří­zení přichází zvenku od multidimenzionální energie.

Důkazem souvislosti nížedimenzionálních energií lidského těla s multidimenzionální energií vesmíru (univerza) je, že se jeví dlouho před onemocněním značná změna u bioplazmatického obalu lidského těla, u aury. Ve spánku je zastavena produkce adrenalinu, žalu­dek a všechny ostatní, podvědomím řízené orgány, pra­cují dále. Výroba tepla klesá, mozek pracuje pomaleji, vysílá pomalejší alfa - vlny, dech se zpomalí, krevní tlak klesá, prokrvení mozku a povrchu těla je zesílené. Fáze spánku Pomalý spánek - théta rytmus a rychlý spánek -beta rytmus (REM - fáze, rychlé pohyby očí). Obě tyto fáze se cca 5x za noc mění. 75% doby spánku setrváváme v pomalém spánku, 25% v rychlém spánku. „Milosrdnost" spánku se projevuje zvláště při řešení obtížných problémů. My všichni komunikuje­me ve spánku podvědomě s univerzálním podvědo­mím, které je zásobárnou všech zkušeností a poznat­ků. Člověk také ve snu myslí. Aktivita psychických slo­žek se plně rozvíjí vyřazením rušivých myšlenek vědo­mí. Tím se dají vysvětlit nejen geniální myšlenky, které spícího „napadaly" ve spánku. Podle zkušeností, které učinilo mnoho lidí, kterým se podobné věci staly, nemají myšlenky získané ve spánku ve většině případů žádný význam, protože jen málo lidí si na jejich for­mulaci ráno vzpomene, pokud se nestane to, že se člo­věk vzbudí a myšlenku či nápad si ihned poznamená. Ve spánku dochází ke spojení s hyperprostorem univerza a podvědomí je připraveno k řízení dalších činností. Probuzení ze spánku a přicházení k sobě znamená, že složky podvědomí, které řídily multidimenzionálně, se vrací k tělesné složce vědomí. Při návratu do vědomí si připadáme, jako bychom se ocit­li v cizím prostředí. Tento návratný náraz výrazně pro­kazuje, že mimo náš materiální svět existuje ještě nad­řazené univerzum, jehož jsme (v podvědomí) stále sou­částí. Zdravý spánek obsahuje nejen léčebné aspekty, ale podporuje také paranormální schopnosti (astrální exkurze, zesílené telepatické kontakty, jasnovidectví). Destruktivní mentální stavy ve spánku, např. při existenci nočních můr, pod vlivem drog atd., vypoví­dají o tom, že se nacházíme v negativním duchovním prostoru (dimenzionalitě), ve světě negativních energií. Spánku podobné stavy

Rozumíme jimi například hypnózu, sugesci, narkó­zu a všechny stavy, kdy je vědomí vzdáleno, jsme tedy v bezvědomí. Při narkóze je podvědomí nadále činné a registruje s velkou přesností. Při sugesci nastává přesun pozornosti, tím i potlačení vědomí. Podobně je tomu při hypnóze. Zde nedojde nikdy k jednání, které odporuje morálním a etickým zásadám hypnoti­zovaného. Při autosugesci nastává ovlivnění vědomí samonabuzením.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

vestenie z kariet

(Lenka, 21. 2. 2021 9:39)

Ponúkam výklad kriet www.vestenie.weebly.com