Jdi na obsah Jdi na menu
 


Parapsychlogie část 5-sny

10. 12. 2009
Vliv vědomí na čas a nezávislost vědomí na dění v našem čtyřdimenzionálním univerzu jsou jasně po-znatelné z živých snů. Mnohá nepředložená jednání vědomí ve stavu snění časově neutrálním zanechávají dojem, jako by se naše pohyby zpomalily. Máme po­cit, že se vznášíme, abychom byli osvobozeni od pout času.

Snění podle toho znamená odpoutání vědomí od materiálního, na čase závislého těla. V tomto stavu se pohybujeme prostorem, časem, minulostí a budouc­ností. Každý sen znamená vnímání jiné reality, která existuje zároveň s naší. Fantazie, tato volná hra vědo­mí, nezná ve snu žádné hranice. Ve stavu bdění se čas zdá pevný a neústupný jako nepřekročitelná bariéra. Ta brání bezděčným pohybům vědomí do budoucnos­ti a nazpět do minulosti. Toto ovšem neplatí při změ­něných stavech vědomí jako je spánek, trans, vliv nar­kotik nebo určitých psychických poruchách.
Jedna pacientka vyprávěla psychiatrovi: „Všechno se zdá mrtvé, celý svět je v klidu, lidé se pohybují zcela pomalu. Čas je v klidu. Vím, že se ru­čičky Vašich hodinek pohybují, ale to je jen zdání. Pro mne přicházíte z jiného času..." Ve stavu snění je podvědomí plně aktivováno, pro snícího neexistují ani prostorová ani časová omezení. Snící vysílá své tělesné vědomí na jakékoliv místo našeho i cizího univerza a přesadí se bez námahy do bu­doucích a minulých časových epoch. Mnohé sny pů­sobí na podkladě jejich intenzity a plastičnosti pod­statně reálněji, než je naše obvyklá denní realita. Při svých nočních exkurzích dokáže naše podvědomí ob­divuhodné výkony paranormálního druhu. Na své ces­tě časem pochopí také dění, které se v budoucnu sku­tečně odehrává. Formy, které se snícímu prekognitivně nabízejí, dokazují svou existencí časovou nezávis­lost našeho vědomí. O permanentních zážitcích snění vyprávěl anglický úředník Viktor Cleare, který jednou při večeři usnul a probudil se teprve o čtyři roky později: „Při exkurzích svého vědomí jsem viděl do světa půvabných květin, stromů, měst atd., kde všechno bylo reálné, ale zvláštním způsobem jakési nehmotné. Pro lidsky působící bytosti tohoto světa neexistovaly žád­né překážky, všichni mohli libovolně procházet objek­ty, neexistoval pro ně pojem času a ovládaly formování hmoty pouhým vědomím..." Je jen škoda, že se panu Clearovi nepodařilo zachy­tit tento snový svět na papír. Jeho reprodukce nikdy neodpovídaly barvám světa snů. Mnohé v jeho líčení ukazuje na to, že jeho vědomí bylo celou dobu v reálném světě snů v jednom paralelním světě, nebo ve výšedimenzionálním univerzu. Analýzy snů

Procházení snů je z pohledu elektrofyziologie rozeznatelné jen na zvláštních vzorech mozkových proudů. O významu snů se již vědělo ve starověku. Podle mínění vědce Frederica Myerse mají doká­zat, že člověk je zároveň pozemská bytost i kos­mický duch, což náleží současně duševnímu i po­zemskému světu. Sigmund Freud říká, že sen je důležitý psychický akt, inteligentní výkon pracující se všemi prostředky duševna, takže každý sen se jeví jako smysluplné psychické zobrazování. Nověj­ší průzkumy odporují Freudovi v jeho tvrzení, že člověk sní jen tehdy, když má podvědomě zpraco­vat citové problémy. Proti tomuto tvrzení existuje skutečnost, že člověk sní proto, že určité funkce mozku potřebují sen z čistě fyziologických důvodů. Podle vědeckých výzkumů vydrží člověk delší dobu beze spánku, ale bez snů nikoliv.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář