Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozdělení duchů

10. 12. 2009

Duch - beztělesný přízrak již nežijící osoby. Jak je dělíme se dozvíte v následujících řádcích...

Dělení:

1. Ektoplazma
2. Stínová zjevení
3. Zjevení
4. Fantom
5. Duchové zvířat
Další jevy související s duchy: 1. Poltergeist
2. Světelné koule
3. Energetický portál/Vír
4. Orby
Ektoplazma Popis:
Oblaka mlhy obvykle šedé nebo bílé barvy, které na sebe někdy mohou brát podobu lidí nebo jejich částí.
Doba a místo pozorování:
Může být viděna kdykoliv. Nejčastěji na hřbitovech a historických místech.
Vysvětlení:
1. Předpokládá se, že je to spektrální tělo duchů.
2. Atmosferický fenomén.
Stínová zjevení (Shadow ghost). Popis:
Vzhledem trochu připomíná ektoplazmu, ale jeho forma více připomíná člověka. Pohybuje se nad zemí. Rád žertuje, ale také je velmi lstivý a nepolapitelný, vyhýbá se kontaktu s lidmi. Obtížně se fotografuje.
Doba a místo pozorování:
Mohou být viděny kdykoliv. Nejčastěji ve větších starých domech.
Vysvětlení:
Zesnulý, kteří navštěvují své příbuzné.
Zjevení (apparations) Popis:
Mají průsvitnou lidskou formu, rozeznáváme i oblečení. Mohou se zjevovat neúplní, znetvoření nebo bezhlaví. Po několika vteřinách zmizí.
Typy zjevení:
Děti, muži, ženy nebo zvířata. Někteří bez povšimnutí prochází okolo a jiní tě chtějí vyděsit, vyhnat nebo hledají pozornost, pomoc nebo radu. Existuje velmi málo fotografií, jejich existence je prokázána četnými svědectvími.
Doba a místo pozorování:
Mohou být viděny kdykoliv. Nejčastěji ve starších domech, hotelech, divadlech a na hřbitovech.
Zjevení, která nejsou považována za samo-indukované přeludy dělíme do 3 kategorií:
1. Krizová zjevení – jsou brána jako výstraha před smrtí.
2. Kolektivní vidění – Je viděna současně na stejném místě dvěma nebo více lidmi.
3. Místo – na kterém jsou viděny postupně nezávisle na sobě několika svědky.
Ad.1 Krizová zjevení Popis:
Duchovní dvojník žijících lidí. Zjevují se pouze jednomu určitému člověku (milovanému, blízkému). Tento fenomén také způsobuje slyšení hlasu blízké osoby sdělující nějakou zprávu nebo varování. Většina těchto zjevení se děje v momentu velké krize, nebezpečí, stresu nebo smrti. Člověk vysílající k blízkým své zjevení si toho není vědoma.
Další možností je promítnutí projekce budoucích událostí pomocí snu. V případě kdy osoba narazí na vlastní krizové zjevení (vlastní dvojník) je to považováno za znamení smůly dokonce i smrti.
Doba a místo pozorování:
Mohou být viděny kdykoliv a kdekoliv.
Vysvětlení:
Ztělesnění nevědomě přijatých telepatických vlivů a mimosmyslovým vnímáním.
Fantom Popis:
Jsou duchové lidí a někdy i zvířat.
Doba a místo pozorování:
Nejčastěji na opuštěných silnicích, vlakových stanicích a letištích. Upřednostňují určitá místa, či dopravní prostředky, které jsou nějakým způsobem spojeny s jejich tragickou smrtí.
Vysvětlení:
Jsou to duchové, kteří jsou z nějakého důvodu vázáni k určitému místu.
Duchové zvířat Doba a místo pozorování:
Většinou se vztahují k určitému místu.
Vysvětlení:
1. Předpokládáme že i zvířata mají duši a z toho důvodu se může stát že i ony nemusí přejít na „druhou stranu“.
2. Také se tvrdí, že jsou to zbytky energie zobrazující minulé události. Dokonce existuje teorie o Lochnessce, která tvrdí že je to duch dávno zemřelého Plesiosaura.
Poltergeist Popis:
Jev při kterém se v lidských obydlích bez zřejmé příčiny ozývají nevysvětlitelné zvuky a často dochází i pohybu předmětů jako přesouvání nábytku, rozbíjení nádobí apod.
Vysvětlení:
1. Většinou se tyto jevy dějí v přítomnosti dětí nebo adolescentů. V období dospívání někteří mladí lidé ještě nedokážou plně ovládat své emoce, a tak údajně může docházet k jejich samovolnému uvolňování projevujícímu se například padáním předmětů bez zjevné příčiny. Navíc jsou dospívající často vystaveni stresu z prožívání dosud neznámých situací či z probíhajících tělesných změn což může vést k uvolnění nahromaděné energie.
2. Kamenné zdi v některých případech mohou sloužit jako magnetofonové pásky. Světelné koule (fire fox) Popis:
Známé také jako bludičky, vílí světla ... Pohyblivé modré světlo, žhavá koule nebo malý blikající ohýnek unášený větrem. Někdy dokonce následují pozorovatele. Lidé si je často pletou s orby.
Doba a místo pozorování:
Bývají často viděny v noci blízko močálů, luk, travnatých kopců, bažin a bahnitých oblastí.
Vysvětlení:
1. Někteří lidé věří, že to jsou zlá znamení a nosí smůlu nebo dokonce smrt.
2. Víly nebo putující duše zemřelých.
3. Vznícený plyn z močálů (metan), který se vznáší nad močály a bahnitými oblastmi a modře hoří.
4. Podobný fenomén nastane když je vzduch naplněný elektrickou energií.
Energetický portál/Vír (Vortex) Popis:
Rychle kroužící bílý trychtýř, který mění velikost a délku při pohybu.
Doba a místo pozorování:
Nejčastěji na hřbitovech, uvnitř domů a ve starých stavbách.
Vysvětlení:
Slouží jako dopravní prostředek k transportu duchů.
Orby Popis:
Průsvitné světelné koule nepravidelně se vznášející nad zemí. Také jsou dobře viditelné na fotografiích.
Doba a místo pozorování:
Obvykle jsou viditelné v noci. Nejčastěji v interiérech, ale i kdekoliv venku.

Vysvětlení:
1. Neznámá forma energie. Duchové nejčastěji preferují formu koule, protože tím vydávají menší množství energie potřebné k dalšímu zjevení.
2. Velmi častý jev při fotografování. Jedná se o prachové částice, které se vznáší kolem nás vždy, a které běžně nevidíme. Můžeme je však vidět například v paprscích slunce pronikajících do tmavší místnosti.
3. Při nočním natáčení videokamerou kdy nám před objektivem přelétne hmyz. Kamera hmyz osvětlí, takže vypadá jako zářící letící objekt.
4. Další věc která vytváří orby je voda. Pokud padá rosa nebo je jemná mlha, poletují vzduchem jemné částečky vody.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář